About Anders Rönnlund


Redan mycket tidigt upplevde jag något vars förargelse jag aldrig kunnat övervinna. Upplevelsen kränkte mig djupt... den grundupplevelse som gång på gång förnyat sitt grepp om mig är upplevelsen av våra olika villkor... Ett obotligt missförhållande bestämmer vårt liv, ett missförhållande, vars korrumperande kraft ingen av oss kan dra sig undan. Missförhållandet ingår i våra villkor som människor. Det är ständigt närvarande. Det tar upphörligt ny gestalt.     Lars Ahlin "Sjung för de dömda". Essäer, Bonniers 1995
Al principio sentí algo que dio lugar a una irritación que no he logrado superar. La experiencia me violó profundamente ... la experiencia fundamental de que una y otra vez ha reforzado su control sobre mí fue la experiencia de las circunstancias contrastantes ... Una incongruencia incurable dicta nuestras vidas, una incongruencia, cuyo poder de corromper nadie puede escapar. Esta incongruencia es una parte integral de nuestras condiciones como seres humanos. Está siempre presente, y constantemente cambiando de forma.     Lars Ahlin / autor sueco.
Early on I experienced something that resulted in a vexation that I have never managed to overcome. The experience violated me profoundly... the fundamental experience that time and time again reinforced its grip on me was the experience of our contrasting circumstances... An incurable incongruity dictates our lives, an incongruity, whose corrupting power no one can escape. This incongruity is an integral part of our conditions as human beings. It is everpresent, and constantly changing form.     Lars Ahlin / Swedish author.

Opens in a new page   
  Catalogues / Catálogos / Kataloger
Crossroads / svenska och japanska konstnärer / Ånghammaren, Österbybruk 2019 svenska / english /日本語
Bienal NoMade, Polo Negro Dictadura Servil / Köttinspektionen Uppsala 2018 / español / svenska / english
Oppression / Francisco Brugnoli, Ignacio Szmulewicz / Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile 2012 / español / english
Oppression / Elisabeth Fagerstedt, Ola Larsmo / Uppsala konstmuseum, 2009 / svenska / englishArticles / Artículos / Artiklar
Bienal Nomade, Guayaquil y Cuenca, Ecuador, Artishock Revista, español 2022
Angie Saiz, Colapso, Artishock Revista, español 2020
Sebastian Johans, Effektiv realism, Galleri Fagerstedt, Stockholm 2017
Elisabeth Fagerstedt, Anders Rönnlund, Trackings, Galleri Fagerstedt, Stockholm 2017
Francisco Brugnoli,  Museo de Arte Contemporáneo,  Santiago de Chile, 2012,  español
Alice Sundman, Södertälje konsthall, 2006
Cristina Karlstam, Ekeby Qvarn 1999
Cristina Karlstam, Teatergalleriet, Uppsala 1997
Jan Håfström, Enkehuset, Stockholm 1997 / svenska
Jan Håfström, Enkehuset, Stockholm 1997 / english
Åke Smedberg: Konvoj, Manneken Pis / Ett sår stort som världen, 1995
Gunilla Gunnarsson, Uplands konstmuseum, Katalogtext 1991

Interviews / Intervjuer / Entrevistas
Konstsamtal med Anders Rönnlund och Mats Caldeborg, Konsthall norra Kvarken 2021
Intervju med Anders Rönnlund, Kultur i Länet, Skaparkraft / på svenska 2014
Oppression, Interview with Anders Rönnlund by Kinoke Maria Jose Rojas and Francisco Huichaqueo / in english/ subtitulos en español 2012